Poseta Poljskoj: polaganje venca u biv?em nacisti?kom koncentracionom logoru Au?vic