Poseta Poljskoj: projekcija dokumentarnog filma i odlazak iz biv?eg nacisti?kog koncetracionog logora Au?vic