Prijem delegacije Socijalisti?ke partije Japana, sa generalnim sekretarom Tomomi Naritom na ?elu