U hotelu "Sutjeska", predaja poklona i odlazak sa Tjenti?ta