Prijem ambasadora Indije Binaj Rand?an Sena; gospo?a Rand?an Sen na ?aju kod Jovanke Broz