Obele?avanje po?etka izgradnje HE "?erdap": odlazak na rumunsku teritoriju