Obele?avanje po?etka izgradnje HE "?erdap": dolazak u Turn Severin