Obele?avanje po?etka izgradnje HE "?erdap": sve?ana priredba u Domu kulture u Turn Severinu