Prijem delegacije iz Smederevske Palanke, koja je predala punomo?ja za VI Kongras KPJ