Poseta predsednika DR Nema?ke Valtera Ulbrihta: za vreme programa u Starom dvoru i sa ?lanovima KUD "Branko Krsmanovi?"