Poseta predsednika Čehoslovačke Antonjina Novotnog: Božena Novotna i Jovanka Broz u Starom dvoru