Poseta predsednika ?ehoslova?ke Antonjina Novotnog: Bo?ena Novotna i Jovanka Broz u Etnografskom muzeju, u obilasku izlo?be "Jadar, Vukov zavi?aj"