Poseta predsednika ?ehoslova?ke Antonjina Novotnog: ispra?aj predsednika Novotnog na ?elezni?koj stanici u Beogradu