Poseta predsednika ?ehoslova?ke Antonjina Novotnog: sve?ani do?ek predsednika Novotnog na ?elezni?koj stanici u Ljubljani