Poseta predsednika ?ehoslova?ke Antonjina Novotnog: miting i govor predsednika Novotnog u Kranju