Poseta predsednika ?ehoslova?ke Antonjina Novotnog: dolazak predsednika Novotnog na Brione