Poseta predsednika ?ehoslova?ke Antonjina Novotnog: u vili "Brionka" sa predsednikom Novotnim