Poseta predsednika ?ehoslova?ke Antonjina Novotnog: potpisivanje zajedni?kog saop?tenja sa predsednikom Novotnim