Poseta predsednika ?ehoslova?ke Antonjina Novotnog: razmena odlikovanja sa predsednikom Novotnim