Poseta predsednika Čehoslovačke Antonjina Novotnog: razmena odlikovanja sa predsednikom Novotnim