Poseta predsednika ?ehoslova?ke Antonjina Novotnog: susret sa novinarima