Poseta predsednika ?ehoslova?ke Antonjina Novotnog: odlazak jahtom "Podgorka" u Pulu