Poseta cara Hajla Selasija: svečani ručak u vili "Brionka"