Putovanje "Galebom" u Kairo, na Drugu konferenciju nesvrstanih: susret sa potpredsednikom UAR Z. Mohiedinom na "Galebu"