Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: u holu hotela " ?eperds"