Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: poseta predsedniku Indonezije Sukarnu