Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: dolazak na Konferenciju