Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: prijem predsednika Mauritanije Moktara Uld Dade