VI Kongres KPJ: prijem predstavnika socijalisti?kih partija Indije i Indonezije