VI Kongres KPJ: prijem predstavnika socijalističkih partija Indije i Indonezije