Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: prijem predsednika Kameruna Ahmadu Ahi?a