VI Kongres KPJ: prijem predstavnika socijalisti?ke partije Japana