VI Kongres KPJ: prijem predstavnika socijalističke partije Japana