Druga konferencija nesvrstanih u Kairu: prijem slu?benika DSIP-a, koji su radili na Konferenciji