Boravak u Kairu nakon zavr?etka Druge konferencije nesvrstanih: pejza?i na putu u Kairo