Na sve?anoj sednici skup?tine grada Beograda, povodom dvadesete godi?njice oslobo?enja: govor Ivana Go?njaka