Prijem supruge holandskog ambasadora, gospo?e Viheveno, kod Jovanke Broz