Prijem predstavnka mašinovođa i ložača Zemunske ložionice