VIII Kongres SKJ: obrazlo?enje predloga kandidacione komisije za izbor novog CK, Kontrolne i Revizione komisije