VIII Kongres SKJ: predlog liste kandidata za novi CK, Kontrolnu i Revizionu komisiju