VIII Kongres SKJ: zavr?na sednica i govor predsednika Tita