Prijem delegacije CK KPSS koja je prisustvovala VIII kongresu SKJ, na ?elu sa Pjotrom Demi?evim