Prijem Majera Koena, predstavnika OUN za međunarodnu tehničku pomoć u Jugoslaviji