Prilikom glasanja u U?i?koj ulici na izborima za odbornike grada