Poseta Al?iru: do?ek na aerodromu u Konstantinu, pozdravi gra?ana na putu od aerodroma do rezidencije