Poseta Al?iru: ispra?aj na aerodromu u Konstantinu, prilikom odlaska u Oran