Poseta Al?iru: razgledanje gradili?ta fabrike tekstila u Oranu, koju gradi preduze?e "Kru?ik" iz Valjeva