Na ve?eri koju su strani novinari priredili u hotelu na Avali, u ?ast mar?ala Tita