Na večeri koju su strani novinari priredili u hotelu na Avali, u čast maršala Tita