Proslava dvadesetogodi?njice pobede nad fa?izmom: sve?ana sednica u Domu sindikata