Poseta Norve?koj: sve?ana ve?era koju je priredio norve?ki kralj u dvoru, u ?ast predsednika Tita i njegove supruge