Poseta Norve?koj: sve?ani ispra?aj na aerodromu Fornabu, opro?taj sa kraljem Olafom V, princom Haraldom i predsednikom vlade Gerhardsenom