Prijem biv?eg ambasadora SAD u Beogradu D?ord?a Kenana i njegove supruge