Poseta DR Nema?koj: dolazak u Bunu i susret sa Valterom Ulbrihtom